Talgoxe

Prisexempel

2008-2009
 

Blåmes

 


Huvuden


Hönsfåglar

Älg

13000:-

Rapphöns

1700:-

Kronhjort

9000-10000:-

Fasantupp

2400:-

Dovhjort Mufflon

7000:-

Tjädertupp, vilande

3300:-

Rådjur

4400:-

Orrtupp, vilande

2400:-

Vildsvin

5000-8000:-

Ripa, Järpe

1800:-

 

 

Hornmontage monterad på sköld

Dagrovfåglar

Älghorn

1200:-

Jord, Horn & Kattuggla

2100:-

Kronhjort

900-1400:-

Duvhök, vilande ställning

2500:-

Dovhjort

800-1100:-

Duvhök, utslagna vingar

3000:-

Rådjurshorn

500:-

Sparvhök, vilande vingar

1700:-

Mufflon

1600:-

Sparvhök, utslagna vingar

2000:-

 

 

Däggdjur

Övriga Fåglar

Ekorre

1700:-

Småfåglar

850-1100:-

Räv

4000:-

Trasts storlek

1200:-

Iller

2000:-

Nötskrikans storlek

1600:-

Mård

2300:-

Gräsand, Knipa

2400:-

Björn

20000- 50000:-

Fiskmås, Skrattmås

1900:-

 

 

 

 

Fällar med Huvudmontage

Utländska Troféer huvuden, exempel

    Buffel 15000:-

Lejon

13000:-

Kudu Oryx

11000:-

Isbjörn

12000:-

Impala

6000:-

Brunbjörn

10000:-

Springbock

5000:-

Svartbjörn

8000:-

Vårtsvin

7000:-

Räv 2500:- Sabel 10000:-

 

 

Duiker, Stenbock

4500:-

 

 

 

 

Utländska Hornmontage

Pilfink

Vattenbuffel

2500:-

Moose

2000:-

Kudu Oryx

1500:-

Impala

900:-

Springbock

800:-

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
    Prislista 2008-2009  
 

Konservator ©Jan-Eric Jansson Edenberga 312 95 Laholm
Tfn/fax +46(0)430- 230 25 E-post info@konservator-jansson.se
www.konservator-jansson.se